Objectius

1. Aprendre a estudiar amb eficàcia
2. Treure el màxim rendiment de cada capacitat
3. Aconseguir amb el temps i l’esforç adequat un estudi de més qualitat
4. Adquirir un mètode més rendible
5. Elaborar un dossier de tot el treballat que serveixi de guia i consulta

Continguts

1. Procés d'Estudi més pràctic a seguir
2. Ambient més adequat per a Concentrar-se
3. Organització eficaç del temps d’estudi
4. Importància de la Lectura Comprensiva
5. Tècniques d'adaptaciò de la informació: resums, esquemes, mapes de conceptes,...
6. Mètode i estratègies per a Memoritzar correctament
7. Tècnica de Prendre Apunts
8. Preparació i resolució d’Exàmens
9. Organització, parts i presentació de Treballs Monogràfics i de Recerca

Metodologia

· Entrevistes amb pares abans de començar i en acabar el curs
· Es parteix de la realitat de cada alumne fent anàlisi de l’atenció,comprensió, memòria, organització, etc.
· Sessions pràctiques d’aprenentatge de tècniques.
· Cada alumne confeccionarà un dossier que inclourà tot el treballat.
· Cursos intensius durant vacances escolars
· Seguiment durant el curs escolar
· Hores a convenir