El nostre centre ofereix Orientacions Pedagògiques, tant Acadèmiques com Professionals a tothom que les sol·liciti (pares, mestres, alumnes, professors, educadors,…) i imparteix els següents cursos:

1. Cursos de Tècniques i Hàbits d'Estudi

· Al matex centre

Per alumnes de totes les edats.
En sessions individualitzades.
Horari a convenir.

· Als Centres que ho sol·licitin pels seus alumnes a través de l'Equip Directtiu, el Claustre de Professors, l'AMPA, ...

Nº alumnes: màxim 15 i del mateix curs
Horari a convenir.

· A Mestres i Professors

Lloc, temari, nombre d’hores, ... a convenir.

2. Cursos per millorar l’Atenció i la Concentració*

3. Cursos per millorar la Comprensió Verbal i Escrita*

4. Cursos per millorar l’Expressió Escrita i l’Ortografia*

* Per alumnes a partir de 1er d’Educació Primària.
Al mateix Centre (C/ Roger de Flor, 68-Esc.E-1r-2a - 08401 GRANOLLERS).