Joan Castellsaguer i Piquer

1980 Llicenciat en Ciències de l’Educació. Àrea de PEDAGOGIA. Secció: Orientació Escolar, Vocacional i Professional.

1980-1986 Coordinador, Tutor i Mestre de Cicle Superior d’E.G.B. de l’Escola Cervetó de Granollers.

1986-1992 Tutor i Professor de B.U.P. i C.O.U. del Centre de Batxillerat Cervetó de Granollers.

1988 Obertura Despatx d’Assessorament Pedagògic al C/ Roger de Flor, 89-4t-2a 08401 de Granollers.

1988-2018 Professor de més de 200 cursos de Tècniques d’ Estudi per a alumnes d’Educació Primària, ESO, FP, BUP i Batxillerat

Professor de més de 100 cursos de Tècniques d’Estudi i Acció Tutorial per a Mestres i Professors d’Educació Infantil, Primària i Secundària, organitzats pels ICE de la Universitat de Barcelona i Autònoma, per Escoles d’Estiu o per Centres Públics, Privats concertats i Privats

1987-2018 Més de 2.000 assessoraments pedagògics ( Tècniques d’Aprenentatge, Recuperacions d’Atenció i Concentració, Orientació Escolar, Vocacional i Professional,...) al despatx d’Assessorament Pedagògic de Granollers.

1992-2018 Autor de més de 800 articles en diferents diaris i revistes i de més de 50 Conferències dirigides tant a pares, professors, com especialistes en educació

1999-2005 Director de l’Escola de Psicopedagogia Familiar de Granollers Dr. Lluís Folch i Camarasa de l’Associació Pro-Cultura Familiar del Vallès Oriental (ACFAVO)

2018 Canvi despatx: C/ Roger de Flor, 68-Esc. E-1r-2a 08401 Granollers