Un llibre molt aconsellable per a mares i pares d’infants i adolescents d’avui que ho tenen tot, que creixen o han crescut amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació i amb moltes coses més, de velles i de noves.

Ser pares, avui: a la recerca del sentit comú

De Purificació Biniés Lanceta. Editorial Graó. Col·leció
Família i Educació nº 17

Hem passat de l'autoritat paterna, inqüestionable per l'argument del mastegot, a l'autoritat paterna inexistent perquè volem ser pares "guais" i moderns i simpàtics... Uns adjectius que queden eclipsats sempre que de la boca del pare o de la mare surt un «no» rotund adreçat als fills.